Na slědach Krabata - Wutrobnje witajće do dwurěčneje Łužicy
Auf den Spuren des Krabat - Herzlich Willkommen in der zweisprachigen Lausitz
/ Witajće  

Wutrobnje witajće do KRABAToweho kraja!

Mjez Budyšinom, Kamjencom a Wojerecami leži KRABATowy kraj.

Pomjenowanje dósta tuta krajina přez stawizny a powěsće Krabata - "serbskeho Fausta" najznaćišeje bajkoweje figury dwurěčneje Łužicy.

Najwjetši dźěl swojeho žiwjenja přebywaše Krabat we wjeskach wokoło Wojerec (Hoyerswerda).

W Čornym  młynje pola Čorneho Chołmca (Schwarzkollm) nawukny pola Čorneho młynka kuzłarstwo. Na hermanku w Kulowje (Wittichenau) wón z bohatymi handlerjemi swoje tryski ćěrješe. Nana sakskeho kurwjercha Awgusta Sylneho škitaše před Turkami a zachowa jeho před zajědojćenjom. Jako nuknicar we Wulkich Zdźarach (Groß Särchen) sčini z pomocu swojich kuzłarskich mocow pódu płódnu, powodźi suche krajiny a daše žumpadła wusušić.

Jako so po Krabatowej smjerći běły kołp wyše jeho rowa pozběhny, šeptachu serbscy burja mjezsobu: "To je duch wulkeho Krabata! Wón nas njewopušći a so wo to postara, zo budźemy swobodny a zbožowny narod."

W KRABATowym kraju w serbskim sydlenskim rumje haja so nałožki a němsko-serbska dwurěčnosć so pěstuje. 

Krabat a Čorny młynk zastupujetaj jako zapósłancaj Hornju Łužicu. Dožiwić móžeće jeju na mnohich wikach a prezentacijach hornjołužiskeho dowoloweho regiona.

Impressum und Datenschutz | Impresum a škit datow  
Partnerojo: